Psychologiczne, psychofizyczne i fizjologiczne efekty słuchania muzyki podczas ćwiczeń

Szacowany czas czytania tekstu: 2 min.

Świat dzieli się na tych, którzy jedzą ptasie mleczko w całości oraz tych którzy obgryzają najpierw dookoła czekoladę. Podobnie, na pewno znacie wiele osób, które nie wyobrażają sobie treningu bez muzyki, ale też takie, które sądzą, że muzyka jedynie przeszkadza w koncentracji na wykonywanym ćwiczeniu. Oczywiście, to wszystko kwestia upodobań. Co jednak mówią na ten temat badania naukowe?

Badanie o takiej tematyce ukazało się w listopadzie 2019 roku w czasopiśmie Psychology of Sport and Exercise. Przeprowadzone zostało w oparciu o biegowy trening interwałowy (SIT), czyli trening oparty na cyklach sprintu o bardzo wysokiej intensywności. Taka forma treningu zyskała wielu zwolenników za sprawą swojego krótkiego czasu trwania i wielu korzyści zdrowotnych. Jedynym mankamentem jest to, że większość osób uważa taką formę treningu za niekoniecznie przyjemną.

Takie opinie osób trenujących nakłoniły naukowców, by pochylić się nad potencjalnie korzystnym wpływem muzyki na tę niezbyt przyjemną, ale jakże efektywną formę treningu. Tym samym, badanie Let’s Go: Psychological, psychophysical, and physiological effects of music during sprint interval exercise (pol. No to jedziemy: Psychologiczne, psychofizyczne i fizjologiczne efekty słuchania muzyki podczas biegowego treningu interwałowego) stało się pierwszym tego typu badaniem przeprowadzonym w oparciu o trening typu SIT.

CEL

Celem badania było zbadanie psychologicznych, psychofizycznych i fizjologicznych efektów słuchania muzyki motywacyjnej podczas treningu bazującym na protokole SIT.

Do czynników psychologicznych zaliczono:

  • wartościowość
  • pobudzenie
  • uczucie zadowolenia

Do czynników psychofizycznych zaliczono:

  • poziom odczuwalnego zmęczenia

Do czynników fizycznych zaliczono:

  • tętno
  • wydatek energetyczny

METODY

Eksperyment przeprowadzono na 24 niewytrenowanych dorosłych osobach (12 kobiet i 12 mężczyzn), w średnim wieku 24 lat. Uczestnicy wykonywali 3 serie treningu SIT, składającego się z 20 sekundowych sprintów na maksymalnym wysiłku, z przerwami wynoszącymi 2 minuty. Każdy z zestawów wykonany został powtórzony w innych warunkach:

  1. podczas słuchania muzyki motywacyjnej
  2. podczas słuchania podcastów
  3. w ciszy

WYNIKI

Uczucie zadowolenia po zakończonym treningu było dużo większe dla treningu wykonywanego z muzyką (M = 89.58 ± 17.33) w porównaniu do treningu wykonanego podczas słuchania podcastów (M = 83.92 ± 19.49; p = .04, ηp2 = 0.18) oraz treningu wykonywanego w ciszy (M = 85.28 ± 17.92; p = .04, ηp2 = 0.17).

Ciekawym elementem okazały się pomiary tętna. Jego wartość podczas słuchania muzyki była podniesiona w stosunku do treningu wykonywanego podczas słuchania podcastów (p = .02, ηp2 = 0.23) jak i do treningu wykonywanego w ciszy (p = .03, ηp2 = 0.23). Podobnie, najwyższą wartość wydatku energetycznego odnotowano podczas słuchania muzyki motywacyjnej w porównaniu do podcastów (p = .02, ηp2 = 0.23) oraz treningu w ciszy (p = .01, ηp2 = 0.25).

Analiza wartościowości wykazała zdecydowanie przyjemniejsze emocje przemawiające za treningiem z muzyką w porównaniu do treningu w ciszy (p = .03, ηp2 = 0.18) oraz podczas treningu z podcastami (p = .11, ηp2 = 0.11).

WNIOSKI

Wykorzystanie muzyki podczas biegowego treningu interwałowego wykazało duży wpływ na zmniejszenie negatywnego odczucia podczas treningu. Co ciekawe, słuchanie muzyki wykazało także pozytywne korzyści fizjologiczne. Do takich korzyści zaliczyć można podniesienie tętna oraz zwiększenie wydatku energetycznego.

źródła:

Matthew J. Stork, Costas I. Karageorghis, Kathleen A. Martin Ginis. Let’s Go: Psychological, psychophysical, and physiological effects of music during sprint interval exercise. Psychology of Sport and Exercise, 2019; 45: 101547

Izabela Bartosiewicz

Ukończyłam Japonistykę i Etnolingwistykę nabywając umiejętności z języków angielskiego, japońskiego, włoskiego, komunikacji interkulturowej i tłumaczeń. Sport był zawsze istotną częścią mojego życia. Jako stypendystka rządu japońskiego, przez rok prowadziłam badania nad językiem piłkarskim na Uniwersytecie Kyoto Sangyo. Obecnie większość czasu przebywam w Korei Południowej, gdzie zdobywam kolejne doświadczenia językowe i kulturowe. Prowadzę portal www.speaksporty.pl, na którym dzielę się praktycznymi materiałami wspierającymi sportowców i trenerów w nauce języka angielskiego.

Dodaj komentarz