Jaka dawka AAKG wystarczy by zauważyć efekty?

Szacowany czas czytania tekstu: 3 min.

Alfa-ketoglutaran L-argininy (AAKG) to suplement, który ma potencjalnie pozytywny wpływ na zwiększenie produkcji tlenku azotu. Tym samym suplementacja AAKG może skutkować rozszerzeniem naczyń krwionośnych podczas treningu siłowego. Preparat ten składa się z L-argininy oraz alfa-ketoglutaranu. W ostatnim czasie suplementy zawierajace w składzie L-argininę, a w szczególności AAKG, stały się wyjątkowo popularne wśród osób trenujących. Suplementy takie sprzedawane są jako substancje mające działanie ergogeniczne głównie za sprawą ich potencjalnego wpływu na rozszerzenie naczyń krwionośnych w wyniku regulacji szlaku metabolicznego L-argininy do tlenku azotu.

Rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu krwi spotęgowane suplementacją AAKG podczas treningu siłowego może mieć potencjalny wpływ na zwiększenie siły i hipertrofii mięśni. Teza ta bazuje na założeniu, że zwiększenie stężenia tlenku azotu we krwi może zwiększyć napływ krwi do aktywnych mięśni.

Czy zalecana przez producentów suplementów dawka AAKG jest w stanie przynieść oczekiwane efekty? Na to pytanie odpowiedzi szukamy w badaniu naukowym opublikowanym w International Journal of Sport Nutrition and Exercise Matobolism.

CEL

Celem eksperymentu było zbadanie wpływu 7-dniowej suplementacji AAKG w średniej sugerowanej przez producentów suplementów dawce (12 g dziennie) na tętno, ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze, poziom metabolitów tlenku azotu i asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) we krwi, a także stosunek L-argininy do ADMA.

METODY

W badaniu udział wzięło 24 mężczyzn aktywnych fizycznie. W zależności od grupy, uczestników poddano 7-dniowej suplementacji AAKG (12 g dziennie) lub placebo. Przed i po suplementacji badani wykonywali sesję treningu siłowego angażującego mięśnie zginacze łokcia. Trening składał się z 3 serii 15 powtórzeń wykonywanych na poziomie 70-75% 1RM. Pomiary wykonywane były bezpośrednio po wykonywanym treningu oraz 30 minut po sesji.

WYNIKI

Podczas eksperymentu badano 7-dniowy wpływ suplementacji AAKG na krążenie krwi po jednorazowej sesji treningu siłowego. Pomimo znacznego wzrostu L-argininy w plazmie, naukowcy dowiedli, że tygodniowa suplementacja 12 g AAKG nie miała wpływu na krążenie krwi, stężenie tlenku azotu czy ADMA po sesji treningowej w porównaniu do grupy przyjmującej placebo.

Wnioski wyciągnięte przez badaczy na podstawie eksperymentu potwierdza badanie przeprowadzone przez Fahs i in. W badaniu tym wykorzystano dawkę 7 g L-argininy podczas treningu siłowego. Na podstawie pomiarów nie odnotowano żadnych zmian w przepływie krwi oraz odpowiedzi ze strony naczyń krwionośnych [1].

Warto wspomnieć także o badaniu Bode-Böger i in., w którym badano wpływ pojedynczej dawki 30 g L-argininy na organizm człowieka. Na podstawie eksperymentu udowodniono, że suplementacja zwiększoną dawką suplementu może doprowadzić do zwiększenie stężenia wydalanych metabolitów tlenku azotu w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych. Suplementacja miała także wpływ na tętno, ciśnienie krwi oraz przepływ krwi [2].

Nie ma dowodów na pozytywny wpływ doustnej suplementacji L-argininy w dawce poniżej 15 g dziennie na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Efekty takie odnotowane zostały jedynie w eksperymentach, w których przyjmowana dawka suplementu była większa niż 15 g [3]. Naukowcy twierdzą, że wpływ przyjmowania AAKG w większych dawkach na zwiększenie przepływu krwi spowodowany jest rozszerzeniem naczyń krwionośnych ze strony układu hormonalnego, do czego nie dochodzi podczas przyjmowania mniejszych dawek suplementu.

Należy także zwrócić uwagę na biodostępność L-argininy. Substancja ta jest absorbowana w jelicie cienkim i transportowana jest do wątroby, gdzie większość jest zużywana w cyklu Krebsa. Jednak nieznaczna część L-argininy przedostaje się przez wątrobę i wykorzystywana jest jako substrat w produkcji tlenku azotu [4]. Zatem biodostępność 6 gram L-argininy przyjętej doustnie szacuje się na około 68% [5]. W związku z tym, mniejsze dawki L-argininy, zarówno przyjmowanej samodzielnie jak i w suplementach AAKG, mogą mieć zbyt małą biodostępność by być wstanie wpłynąć na stężenie tlenku azotu.

WNIOSKI

Dawka zastosowana podczas eksperymentu (12 g dziennie) odpowiadała średniej dawce AAKG zalecanej przez producentów suplementów w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i zwiększenia przepływu krwi do aktywnych mięśni podczas treningu siłowego. Podczas badania nie odnotowano zwiększenia tych funkcji organizmu podczas suplementacji AAKG w porównaniu do grupy osób u których zastosowano placebo. Podsumowując wyniki badania, podczas eksperymentu u uczestników zauważono zwiększenie przepływu krwi i stężenia tlenku azotu w krwioobiegu, jednak zdaniem badaczy wpływ miał na to miał sam trening siłowy, a nie suplementacja alfa-ketoglutaranem L-argininy w zalecanej przez producentów suplementów dziennej dawce 12 g.

Jeśli poszukujesz dla siebie odpowiedniego suplementu zainteresować mogą Cię wcześniejsze artykuły na temat wpływu suplementacji beta-alaniną na wydajność podczas treningu oraz działania kreatyny na siłę mięśniową.

źródła:

Willoughby, Darryn & Boucher, Tony & Reid, Jeremy & Skelton, Garson & Clark, Mandy. (2011). Effects of 7 Days of Arginine-Alpha-Ketoglutarate Supplementation on Blood Flow, Plasma L-Arginine, Nitric Oxide Metabolites, and Asymmetric Dimethyl Arginine After Resistance Exercise. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 21. 291-9. 10.1123/ijsnem.21.4.291.

Izabela Bartosiewicz

Ukończyłam Japonistykę i Etnolingwistykę nabywając umiejętności z języków angielskiego, japońskiego, włoskiego, komunikacji interkulturowej i tłumaczeń. Sport był zawsze istotną częścią mojego życia. Jako stypendystka rządu japońskiego, przez rok prowadziłam badania nad językiem piłkarskim na Uniwersytecie Kyoto Sangyo. Obecnie większość czasu przebywam w Korei Południowej, gdzie zdobywam kolejne doświadczenia językowe i kulturowe. Prowadzę portal www.speaksporty.pl, na którym dzielę się praktycznymi materiałami wspierającymi sportowców i trenerów w nauce języka angielskiego.

Dodaj komentarz