Tauryna dla sportowców – czy warto?

Szacowany czas czytania tekstu: 3 min.

Tauryna, inaczej kwas 2-aminoetanosulfonowy, to siarkowy aminokwas biogenny. Suplementy zawierające taurynę stały się niezwykle popularne wśród sportowców, którzy dążą do zwiększenia masy mięśniowej i zwiększenia wydajności podczas treningów. 

Substancja ta potencjalnie jest w stanie zwiększyć procesy regulacji homeostazy wapnia zarówno w mięśniach jak i w tkance sercowej (Huxtable, 1992; De Luca et al., 2015), zwiększyć siłę mięśniową (Schaffer et al., 2010), poprawić metabolizm lipidów (Murakami, 2015) oraz zwiększyć wrażliwość insulinową (Vettorazzi et al., 2014). Ponadto, tauryna może także potencjalnie poprawić metabolizm węglowodanów i ułatwiać resyntezę glikogenu (Ribeiro et al., 2010). Co ciekawe, istnieją również badania naukowe wskazujące na to, że suplementacja tauryną może poprawić odporność na zmęczenie u sportowców wydolnościowych (Lee et al., 2003) (Zhang et al., 2004; Rutherford et al., 2010)

CEL

Badanie Taurine: A Potential Ergogenic Aid for Preventing Muscle Damage and Protein Catabolism and Decreasing Oxidative Stress Produced by Endurance Exercise (pol. Tauryna: Potencjalne wsparcie ergogeniczne dla prewencji uszkodzeń mięśni oraz katabolizmu białek oraz obniżenia stresu oksydacyjnego powstającego na skutek ćwiczeń wytrzymałościowych) ukazało się w czasopiśmie naukowym Frontiers in Physiology w 2017 roku.

Celem badania było zbadanie wpływu suplementacji tauryną na poziom stresu oksydacyjnego, katabolizm białek oraz maksymalną zdolność zużycia tlenu u osób trenujących triatlon. 

METODOLOGIA

W badaniu wzięło udział 10 wytrenowanych półprofesjonalnych zawodników triatlonu w wieku 30.9 ± 1.3 lat, wzroście 1.79 ± 0.01 m i wadze 77.45 ± 2.4 kg. 

Badanie trwało 8 tygodni i było przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na zasadzie eksperymentu naprzemiennego. Uczestników podzielono na 2 grupy. Jedna z grup przyjmowała mleko czekoladowe z dodatkiem 3 g tauryny, a druga mleko czekoladowe bez dodatku tauryny (placebo).

Pomiary wykonywane zostały przed przyjęciem suplementów, bezpośrednio po wykonanym treningu oraz 2 godziny po sesji treningowej. Po 2 tygodniach okresu oczyszczania organizmu eksperyment powtórzono zamieniając u uczestników suplement. W celu wykonania pomiarów wykorzystano badania laboratoryjne oraz testy wydolnościowe.

WYNIKI

Po 8 tygodniach eksperymentu badania laboratoryjne wykazały znaczne zwiększenie poziomu stężenia tauryny w plazmie u osób suplementujących taurynę (przed 201.32 ± 29.03 μmol/L i po 234.36 ± 35.51, p = 0.01) w porównaniu do osób przyjmujących placebo (przed 208.51 ± 38.04 μmol/L i po 191.71 ± 24.96 μmol/L, p = 0.21).

Badacze nie znaleźli zmian w poziomie stężenia glutationu oraz witaminy E zarówno porównując wyniki przed i po suplementacji wewnątrz grupy jak i wyniki między grupami. U osób stosujących suplementację tauryną zauważono jednak znaczący spadek (−21%) poziomu naturalnie występującego markeru stresu oksydacyjnego – malondialdehydu (MDA). Zdaniem badaczy może to oznaczać, że tauryna ma właściwości zapobiegające peroksydacji lipidów.

Umiarkowana aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdrowie i poziom stresu oksydacyjnego. Dzieje się tak dlatego, że wysiłek fizyczny powoduje regulację endogenicznych, prewencyjnych enzymów antyoksydacyjnych (Pingitore et al., 2015). Jednak bardzo intensywna i wycieńczająca aktywność fizyczna, której przykładem jest triatlon, może zwiększać poziom produkcji reaktywnych form tlenu oraz, jeśli bariera antyoksydacyjna nie funkcjonuje prawidłowo, powodować szkody oksydacyjne i pogarszać wyniki podczas treningu czy zawodów u sportowców (Hawley, 2009). W związku z tym, usuwanie związków antyoksydacyjnych po wysiłku fizycznym może chronić przed stresem oksydacyjnym oraz potencjalnie pomóc w poprawie wyników osiąganych przez sportowców (Kim and Lee, 2014; Pingitore et al., 2015).

Wyniki badań potwierdziły, że suplementacja tauryną wpływa także na zmniejszenie wydalanego azotu mocznika o 37.9%. W grupie zażywającej placebo zanotowano zmniejszenie stężenia azotu mocznika o 16.5%. Bilans azotowy był obliczany z uwzględnieniem ilości przyjmowanego białka oraz ogólnej ilości wydzielanego azotu mocznika. Dodatni poziom azotu mocznika występuje podczas odnowy organizmu, ujemny natomiast pojawia się w stanach choroby lub niewystarczającego spożycia białka. Na podstawie wyników badań odnotowano zmianę bilansu azotowego u osób przyjmujących taurynę z negatywnego (−4.84 ± 1.4 g/24 h) na pozytywny (6.20 ± 1.79 g/24 h).

Na podstawie pomiarów wydolnościowych podczas testów biegowych naukowcy nie byli w stanie udowodnić statystycznie istotnego wpływu tauryny stosowanej przez 8 tygodni na poprawę wydolności u sportowców. Wyniki pomiarów maksymalnej prędkości dla Vmax w grupie przyjmującej taurynę wynosiły przed 13 ± 1.4 km/h i po T 13.22 ± 1.34 km/h. Z kolei w grupie przyjmującej placebo Vmax wynosiło przed 13.11 ± 2.34 km/h i po 13.11 ± 2.72 km/h. Nie zauważono także poprawy w wartościach tętna, które dla grupy przyjmującej placebo wynosiły przed 181.89 ± 24.18 bpm i po 168.89 ± 46.56 bpm, a dla grupy stosującej placebo przed 181.56 ± 2.14 bpm i po 179.78 ± 3.4 bpm. Różnice w wynikach były na tyle małe, by można było uznać je za statystycznie nieistotne. Naukowcy przyznają jednak, że z praktycznego punktu widzenia, zwiększenie prędkości u sportowców o 1%, co zaobserwowano w badaniu, może wskazywać, że suplementacja tauryną (lub mleko czekoladowe) może korzystnie działać na wyniki fizyczne sportowców.  

WNIOSKI

Wyniki niniejszego badania wskazują, że suplementacja tauryną nie jest w stanie znacząco poprawić parametrów wydolnościowych. Naukowcy dowiedli jednak wpływ tauryny na zmniejszenie markerów stresu oksydacyjnego. Oznacza to, że tauryna może zapobiegać powstawaniu stresu oksydacyjnego u sportowców wytrzymałościowych. Badanie wskazuje także na potencjalny korzystny wpływ na poprawienie regeneracji po treningu i zapobieganie uszkodzeń mięśni. Tym samym naukowcy są zgodni, że suplementacja tauryną może mieć korzystny wpływ na organizm sportowców.

źródła:

De Carvalho FG, Galan BSM, Santos PC, et al. Taurine: A Potential Ergogenic Aid for Preventing Muscle Damage and Protein Catabolism and Decreasing Oxidative Stress Produced by Endurance Exercise. Front Physiol. 2017;8:710. Published 2017 Sep 20. doi:10.3389/fphys.2017.00710

Izabela Bartosiewicz

Ukończyłam Japonistykę i Etnolingwistykę nabywając umiejętności z języków angielskiego, japońskiego, włoskiego, komunikacji interkulturowej i tłumaczeń. Sport był zawsze istotną częścią mojego życia. Jako stypendystka rządu japońskiego, przez rok prowadziłam badania nad językiem piłkarskim na Uniwersytecie Kyoto Sangyo. Obecnie większość czasu przebywam w Korei Południowej, gdzie zdobywam kolejne doświadczenia językowe i kulturowe. Prowadzę portal www.speaksporty.pl, na którym dzielę się praktycznymi materiałami wspierającymi sportowców i trenerów w nauce języka angielskiego.

Dodaj komentarz